Hoạt động

Toàn cảnh chương trình hội thảo phát triển giáo dục STEAM thúc đẩy, đổi mới giáo dục hiện đại, bền vững

Hội thảo phát triển giáo dục STEAM, thúc đẩy, đổi mới giáo dục hiện đại,…

01 Apr 2022

Sáng ngày 31/3, tại Hội trường B2 – CS2, trường Cao đẳng Công Thương miền Trung đã tổ chức Hội thảo phát triển giáo dục STEAM, thúc đẩy, đổi mới giáo dục hiện đại, bền vững bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến.