KẾT QUẢ THI CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH TOEIC (15/01/2022)

GHI CHÚ:

- Đối với bậc CĐ thì điểm đạt >=350 điểm; Điểm bảo lưu: Nếu Phần thi nào có điểm >=175 điểm thì được bảo lưu điểm (không thi lại)

- Đối với bậc TC thì điểm đạt >=290 điểm; Điểm bảo lưu: Nếu Phần thi nào có điểm >=145 điểm thì được bảo lưu điểm (không thi lại)

 

BÀI VIẾT KHÁC

- KẾT QUẢ THI CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN KHÓA 03 NGÀY 10/10/2021