KẾT QUẢ THI TOEIC KHOÁ 3 (05/06/2022) - NĂM HỌC 2021-2022

KẾT QUẢ THI TOEIC KHOÁ 3 (05/06/2022) - NĂM HỌC 2021-2022

GHI CHÚ:

- Đối với bậc CĐ thì điểm đạt >=350 điểm; Điểm bảo lưu: Nếu Phần thi nào có điểm >=175 điểm thì được bảo lưu điểm (không thi lại)

- Đối với bậc TC thì điểm đạt >=290 điểm; Điểm bảo lưu: Nếu Phần thi nào có điểm >=145 điểm thì được bảo lưu điểm (không thi lại)

BÀI VIẾT KHÁC

- KẾT QUẢ THI CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN KHÓA 03 NGÀY 10/10/2021