Trang chủ

Liên hệ

Copyright 2023 SUNSHINE STEAM | All Rights Reserved

Privacy Policy

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự quan tâm của bạn đến Trung tâm Phát triển Giáo dục Quốc tế Sunshine. Chính sách bảo mật dưới đây mô tả cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khi bạn sử dụng trang web của chúng tôi.

  1. Thu thập thông tin cá nhân:

Khi bạn sử dụng trang web của chúng tôi, chúng tôi có thể thu thập một số thông tin cá nhân từ bạn như tên, địa chỉ email, số điện thoại và các thông tin liên quan khác. Chúng tôi chỉ thu thập thông tin cá nhân khi bạn tự nguyện cung cấp thông tin đó cho chúng tôi thông qua các biểu mẫu liên hệ, gửi yêu cầu hoặc đăng ký dịch vụ của chúng tôi.

  1. Sử dụng thông tin cá nhân:

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập từ bạn để cung cấp dịch vụ, xử lý yêu cầu và tương tác với bạn. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân để gửi thông tin về khóa học, sự kiện hoặc thông tin liên quan khác mà bạn đã đăng ký hoặc yêu cầu.

  1. Bảo mật thông tin cá nhân:

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và duy trì mức độ bảo mật cao. Chúng tôi áp dụng các biện pháp an ninh vật lý, kỹ thuật và quản lý để ngăn chặn truy cập trái phép, mất mát dữ liệu hoặc vi phạm quyền riêng tư.

  1. Chia sẻ thông tin cá nhân:

Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba mà không có sự đồng ý của bạn, trừ khi được yêu cầu bởi luật pháp hoặc cung cấp dịch vụ liên quan đến yêu cầu của bạn.

  1. Quyền riêng tư của bạn:

Bạn có quyền yêu cầu truy cập, sửa đổi hoặc xóa thông tin cá nhân của mình. Nếu bạn muốn thực hiện các thay đổi này hoặc có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu nào về chính sách bảo mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua thông tin liên lạc được cung cấp dưới đây.

  1. Sử dụng cookie:

Chúng tôi có thể sử dụng cookie trên trang web của chúng tôi để cung cấp trải nghiệm tốt hơn cho người dùng. Cookie là các tệp tin nhỏ được lưu trữ trên ổ cứng của bạn thông qua trình duyệt web và cho phép chúng tôi nhận ra và nhớ thông tin về bạn.

  1. Thay đổi chính sách bảo mật:

Chúng tôi có thể cập nhật chính sách bảo mật này theo thời gian và khi cần thiết. Chúng tôi khuyến nghị bạn xem lại chính sách bảo mật này định kỳ để hiểu rõ cách chúng tôi bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu nào liên quan đến chính sách bảo mật của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin sau:

Trung tâm Phát triển giáo dục quốc tế SUNSHINE
Địa chỉ: Tầng trệt tòa nhà B2 - 261 Nguyễn Tất Thành - Phường 8 - Tuy Hòa - Phú Yên
Email: sunshinesteam0206@gmail.com
Số điện thoại:

Chân thành,
Trung tâm Phát triển giáo dục quốc tế SUNSHINE