TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN TIỂU HỌC

 
Tuyển dụng vị trí giáo viên tiểu học
Số lượng: 1 người
Yêu cầu:
- Tốt nghiệp chuyên ngành sư phạm giáo dục tiểu học
- Trình độ chuyên môn vững vàng
- Có khả năng giáo tiếp tốt với phụ huynh
- Am hiểu tâm lý lứa tuổi học sinh